My Books

English Books

Battle Heat

Battle Heat

Battle Heat (Battle Heat #1)

Half of the world has been cloaked in darkness since the sun stopped shining twenty-five years ago. Living on these shadow plains are mutants: creatures that have lost their humanity due to a genetic mutation. These mutants pose a threat to the rest of the world, and their numbers are still growing.

Hunter Jameson, a talented young trauma surgeon in the army of Ardenza, has just finished her training when she’s asked to join the infamous Special Shadow Unit’s mission 3B. Arriving at the base, she has to fight her way through many obstacles, the biggest being the General himself. She must prove herself to him—both for her own peace of mind as for the sake of the mission. But in the heat of battle, the General unleashes more than just her will to fight.

Nikolai Zaregova is the commanding general of mission 3B, and perhaps even more famous than the mission itself. No one knows the shadow plains as well as he does, and his entire life has been devoted to successfully completing the mission he started. Nikolai seems to have everything under control—until a young trauma surgeon joins his ranks and changes everything for him.

Battle Heat (Battle Heat #1)


Dutch Books

Vechtlust

Vechtlust

Vechtlust (Vechtlust #1)

Sinds de zon vijfentwintig jaar geleden stopte met schijnen, is de helft van de wereld gehuld in schaduwen. In deze schaduwvlakten wonen mutanten die hun menselijkheid volledig zijn kwijtgeraakt vanwege een genetische mutatie. Deze wezens vormen een gevaar voor de rest van de wereld en hun aantallen nemen toe.

Hunter Jameson, een jonge, talentvolle traumachirurg in het leger van Ardenza, is net klaar met haar opleiding wanneer ze wordt gevraagd voor de beruchte missie 3A van de Speciale Schaduw Eenheid. Aangekomen op de basis moet ze vechten tegen vooroordelen, vooral die van generaal Zaregova, en tegenover hem moet ze zichzelf zien te bewijzen – zowel voor haar eigen gemoedsrust als voor het belang van de missie. Maar de generaal maakt meer in haar los dan alleen haar vechtlust. 

Nikolai Zaregova is de bevelhebbende generaal van missie 3A en misschien wel bekender dan de missie zelf. Niemand kent de schaduwvlakten zo goed als hij en zijn hele leven staat in het teken van het succesvol afronden van de missie die hij heeft opgezet. Nikolai lijkt alles onder controle te hebben – totdat een jonge traumachirurg zijn rangen komt versterken en alles voor hem verandert.

Vechtlust (Vechtlust #1)

error: Content is protected!